logo_co_free

 

Contact:

Coordinator: Dr. Annegret Schmitt, JKI

Deputy coordinator: Dr. Lucius Tamm, FiBL

Administrator: Dr. Sara Mazzotta, JKI

Mail-address:
Dr. Sara Mazzotta
Julius-Kühn-Institut
Institut für Biologischen Pflanzenschutz
Heinrichstr. 243
D-64287 Darmstadt

Tel.: +49 6151 407224

Web-address:
www.co-free.eu


Web-Design: Dr. Andreas Schmitt

Valid CSS            valid html